Nintex Web service: HTTP status 400: Bad Request foutmelding

Een workflow stopt met een foutmelding: HTTP Status 400: Bad Request error. De workflow moest een item kopiëren uit een lijst uit een sitecollectie en plaatsen in een andere lijst in een andere sitecollectie.

Het vreemde was dat deze workflow alleen op één enkel item uit de lijst verkeerd ging.
De reden dat de workflow fout liep werd veroorzaakt door het gebruik van een ampersand “&” karakter. Web services kunnen niet overweg met speciale tekens als “<” en “&”.
Tekens als “<” en “&” zijn illegaal in XML-elementen.
“<” genereert een fout omdat de parser dit interpreteert als het begin van een nieuw element en
“&” genereert een fout omdat de parser denkt dat dit het begin van een karakter entiteit.
Door de titel in een CDATA sectie te zetten zal de webservice deze interpreteren als gewone data en verder niet uitvoeren.

Voeg een dynamische actie toe aan de workflow en voeg de volgende formule toe:

<[CDATA [{ItemProperty: Titel}]]>
Sla het resultaat op in een variabele en vervang de titel in de web service door de zojuist gecreëerde nieuwe variabele.