Migreren

Hoe migreer je optimaal je bedrijfsdata is niet enkel het overzetten van documenten van het oude systeem naar het nieuwe maar omvat veel meer.

Inventarisatie

Het inventariseren van de data is een eerste logische stap. Waar staat deze, is deze actueel, geclassificeerd, wie is de eigenaar? Allemaal vragen die in de inventarisatie fase aan bod komen.

Ontwerp

In deze fase wordt een migratieontwerp gemaakt voor de migratie. Enkele onderwerpen zijn: Migratie locatie defineren, gedateerde data, metadata verrijking, classificatie en data protectie.

Inrichten

Tijdens de inrichtingsfase worden de migratie straat gebouwd om de data te migreren naar de nieuwe omgeving. Hierbij worden enkele proefmigraties uitgevoerd om te controleren of verwachte doorvoer snelheden gehaald kunnen worden of indien nodig aan te passen of op te schalen.

Adoptie

Communicatie richting medewerkers is bij iedere systeem wijziging een belangrijk onderdeel, hoe krijg je je medewerkers het beste mee in deze wijziging?
Hoe zorg je voor een migratie strategie waarbij de impact voor medewerkers minimaal is?

Migratie

Tijdens de migratie wordt de data overgezet op basis van het migratie ontwerp. Gedurende de migraties wordt er actief gecommuniceerd richting eigenaren wanneer hun data gemigreerd wordt en wat er van hun verwacht wordt.

Beheer

Het in beheer brengen van de nieuwe omgeving staat onderaan maar begint eigenlijk al zodra de eerste gesprekken hebben plaatsgevonden. De beheerafdeling wordt betrokken bij het project om te zorgen dat de overgang ook voor hun optimaal is. Tevens wordt deze ondersteunt door FAQ’s / handleidingen en trainingen.